Nieuw feuilleton:
‘De Smaak van Vrijheid’ van Bob Mendes


Gazet van Antwerpen

Nieuw feuilleton:
‘De Smaak van Vrijheid’ van Bob Mendes
ANTWERPEN 
Nieuw feuilleton:
‘De Smaak van Vrijheid’ van Bob Mendes

“Dit verhaal schrijven heeft me pijn gedaan” Frankfurt De Antwerpse halfjoodse thrillerschrijver Bob Mendes heeft zaterdag. op de 52ste Boekenbeurs in Frankfurt, zijn boek De Smaak van vrijheid verkocht aan de Duitse uitgeverij Verlagshaus No.8. Bovendien hebben de uitgevers Rowohlt en DTV interesse laten blij-ken voor een Duitse pocketeditie. Redenen zat om het boek vanaf morgen als feuilleton aan te bieden San onze lezers. Martine Cuyl

“Eigenlijk wijde ik niet moer over oorlog en nazisme schrijven’, zegt Rob Mendes “Maar vier jaar geleden werd mij gevraagd om op een herdenkingsplechtigheid voor te lezen uit de dichtenbundel waarmee mijn literaire carričre is gestart: Met rook geschreven. De rook uit de titel slaat voor de rook van de verbrandingsovens. De uitnodiging voor die herdenking kwam via Tobias Schiff, een, overlevende van Auschwitz. Hij wist mij er achteraf van te overtuigen dat ik het aan mijn tienduizenden lezers verplicht was een boek aan dit thema te wijden. Ik heb dat gedaan, en het deed pijn

Weet je, een schrijver leeft altijd met door en in zijn personages. Maar ik heb nooit zoveel uit mezelf geput als om mijn hoofdpersonage. de halve jood Megin Friedmann. gestalte te geven.

Hij werd mijn alter ego. Uit halfvergane herinneringen en flarden van ware gebeurtenissen heb ik geput om de andere personages —de ou-dere gevangene Salbe en Megins Duitse minnares Karla — respectievelijk tot surrogaatvader en -moeder te verheffen. Zo heb ik veertig jaar lijden en vreugde doen samensmelten.”De Smaak van Vrijheid “Ik geloot dat het lezen van de Smaak van Vrijheid ertoe zal bijdragen om de uitwas-sen van extremisme, nazisme en andere vormen vat xenofobie af te wijzen. Vooral dan hij jongere mensen, die uitwassen niet aan den lijve hebben ondervonden. Een boek kan meer effect heb-ben dan ronkende slogans of al dan niet sanitaire cordons....”
pagina terug terug naar boven

© copyright Bob Mendes, all rights reserved

Hosting & Webdesign by Linulex

Concept by Artchronicles