Ambras (in de Antwerpse haven)


zaterdag 21 augustus 2010

Het Nieuwsblad

Onder deze titel verschijnt op zaterdag 21 augustus 2010 in de weekendeditie van 'Het Nieuwsblad' een nieuw en spannend kort verhaal van Bob Mendes over Samuela Keizer, de Antwerpse privé-detective, die in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf, de strijd aanbindt met containerdieven.


AMBRAS (in de Antwerpse haven)

Fons deed verschrikt een stap achteruit. ‘Oké, baas.
Het was maar een vraag. Je weet dat je op mij kunt rekenen.’ ‘’t Is oe geraje.’ De bosman keek zijn chauffeur enkele tellen wantrouwig aan. Toen verdween de argwanende blik uit zijn ogen en zijn stem klonk verzoenend. ‘Er zijn er maar weinig die zo goed als jij met de 740 kunnen omgaan. Daarom heb ik er jou voor uitgepikt. Oké?’
‘Oké, baas.’
Tuur scheurde een blaadje van zijn blocnote en gaf dat aan Fons. ‘Dit zijn de codenummers van de dozen die we vandaag realloceren.’ Hij sprak normaal een gekuiste vorm van het Antwerps, maar gooide er al eens graag een stadhuiswoord tussen.
‘Re wat?’ vroeg Fons.
‘Realloceren. De bestemming wijzigen. Scheefslagen als ge dat beter verstaat.’
En wie veel meust is een zagevent, dacht Fons.
‘Denkt er aan dat ge oe doppen moet openhouden. De 740 scant de codenummers van de dozen. Als ge een van de nummers op deze lijst tegenkomt, drukt ge kort na elkaar drie keer op F4. Dan is de scan overruled. Gesnapt?’
‘Nee.’
‘Dan slaat de computer geen tilt als ge een doos van de stack wegneemt die niet in zijn programma is opgenomen. Capito?’
Fons knikte dat hij het had begrepen. ‘En dan?’
‘Dan brengt ge die doos naar onze truck. Let goed op, want er staan daar drieëndertig trucks naast elkaar.
De onze is een groene Volvo. Hij staat normaal uiterst links.’

Verder in Het Nieuwsblad

pagina terug terug naar boven

© copyright Bob Mendes, all rights reserved

Hosting & Webdesign by Linulex

Concept by Artchronicles